Cienījamie viesi!
Diemžēl šobrīd vairs nav iespējams veikt rezervācijas 8.martam!
Gaidīsim Jūs citās dienās!
Ar cieņu, Jūsu Portofino


Rezervēt galdu restorānā iepriekš ir iespējams pa telefonu
+371 67133701 vai zemāk: